skip to content »

doktorzelen.ru

Urang sunda beki ewean3gp

urang sunda beki ewean3gp-68

tapi mun pasti aya di lingkungan taya tapak kaluar karek, sabudeureunna di jaga kalayan jalan jalan kaluarna ditungguan.salah saurang diantara tim nyiwer turun kaleembur ngalaporkeun ka pimpinan moro biasana kuwu, atawa tokoh nu dipikolot srta apal seluk beluk leweng, kalayan ngajelaskeun posisina. pimpinan moro kalayan dibantu ku para penasehat musyawarah darurat pikeun nangtukeun posisi porog (jebakan ) sangges putus/ biasana posisi porog maranti.jarak ti tempat babi kira-kira 200-300 m pimpinan moro marentahkeun ka 2 pasukan nyaeta pasukan pager nu nungguan tinisuk, biasana kana lewih ti 100 urang, dilengkepan ku Gedeg atawa talupuh awi jang mager, jeung pasukan porog biasana kana 20 urang sina mangkat.

Ti Jakarta Abdi gaduh 2 (dua) orang sahabat anu namina Putri Amalia sareng Ariana Yuliawati.dina mangsa makaya kadangkala patani sering tutungon mondok meuting di leuwung nungguan pakaya, sabab babi sering ngarusak tatanen, kadangkala saukur ngarusakna bae teu di dahar komo mun babi bikang nu boga anakmah, lamun nyerang pelak pare nu keur gede beutung pelak pareteh direbahkeun indungna gugulingan ngarebahkeun pare maksudna buah pare sina kahontal didahar ku anakna.laamun kana pelak jagong tangkal jagong dipites-piteskeun bari jeung miteskeunateh bari lumpat sakur tangkal nu kasamper di gatis ku sihungna nu seukeut sina rubuh.ari pager dijieuna ngabentuk hurup V beki deket ka tempat babi beki ngalebaran.di jieun dua sisi nu ngarahkeun ujungna kana porog.Eh daripada balap-balapan, gebuk-gebukan dan menyakiti orang lain juga menyakiti orang tua kan mendingan ngeblog atau bikin kompos dari sampah kota Bandung gitu lho.

Atau kalau emang mau buang-buang duit pake benwit, yuk bantuin saya main Warbook.

Regu nyiwerteh dibagi tilu regu, naeta blok babakan, blok girang jeung blok Hilir, ari wilayah nyiwerna, Blok girang, mimiti Lebakan cirangkong kakulonkeun, diantarana bae lelewek leweng Purbo, Gintung, Cibakherang, Pasir kondang, Gorowong, Jami mandor, nepi ka Bahan babakan nyaeta daerah leweung Istimewa,rungkun sendok keling,nepi ka Leweung Cina.

ari Blok hilir daerah Citangkurak, jeung munggang juwet. regu nyiwer dina wanci subuh geus indit mitur tapak babi tadi peting ngarusak biasana babi indit usahana rombongan paling saetik 2 iji saterusna mastikeun tempat nganjerekna babi dileuweung mana sarta di bah mana, geus pasti hama asup ka lingkungan pileuweungan ku sakur tim nyiwer eta tempat dikuriling mastikeun bisi aya tapak kaluar, lamun aya tapak indit buru2 ditutur deui.

Kita bikin aliansi saja dan nyerang gank-gank Warbook di negara lain.

(Dijieun ku Irma Choirani) Kamis, 22 Juli 1999 hiji putra anu namina Irma Choirani (Abdi) lahir ti pasangan suami istri anu namina Husein sareng Masruah. 3 (tilu) urang henteu sa-Bapa sareng saurang anu sa-Bapa.

babi ngarupakeun sato leuweung nu kadaharana sarupaning beubetian, jukut, buah-buahan oge bangke.