skip to content »

doktorzelen.ru

Seks chat mk

Je hebt als mens een ander mens nodig die je eerlijk en opbouwend vertelt van de balk in je oog, van de blinde vlek in je leven.Dat valt niet mee, want je bent dan als Christen niet van deze wereld, maar je leeft wel in deze wereld (Joh. Het huwelijk kan de mens opbouwen om dichter bij God te komen terwijl de mens op deze wereld verblijft; maar het huwelijk is niet bestemd voor het hiernamaals (Luk.-40).

Seks chat mk-74

De Bijbelteksten beschrijven homoseksualiteit nooit in positieve zin, en dit past bij de uitleg dat homoseksualiteit een gevolg is van de zondeval.Je hoeft niet naar Irak te kijken om te zien dat onze wereld verre van perfekt is. We gaan dood, worden ziek, verouderen, en worden zelfs niet meer altijd perfect geweven.Bij uitzondering worden er mensen geboren die zowel man als vrouw zijn (hermafrodiet) of dit lijken te zijn (pseudohermafrodiet).Zo ook zijn er mensen die hun seksuele voorkeur gericht hebben op mensen van hetzelfde geslacht (homoseksueel), of in aanleg zonder een specifieke seksuele voorkeur.Bij die groep heeft de omgeving (waaronder de opvoeding) een grote invloed hebben op de ontwikkeling van de uiteindelijke seksuele voorkeur (homoseksueel, biseksueel of heteroseksueel).Dit past in de beschrijvingen van de mensen die homoseksueel zijn door erfelijkheid of door de omgeving.

Paulus schrijf dit nog nadrukkelijker: "God heeft sommige zondige mensen overgegeven aan homofiele gevoelens" (Rom.; zie ook Ex.20:5-6).

Dit magere resultaat is niet alleen te wijten aan de motivatie van deelnemers, want een anderhalf keer zo grote groep (15%) besluit celibatair verder te leven.

Net zovele mensen als dat veranderen, veranderen niet na het volgen van de therapie (25%).

Volgens Jezus is dit ook de basis van de wet en de profeten: "heb God lief met heel uw hart, ziel en verstand en houd net zoveel van uw medemens als van zelf "(Mat.-40). Liefde is populair in muziek, film en levensbeschouwing. Het gaat hier echter niet om geestelijk èèn te worden, of om èèn ziel te worden, maar om de romantiek van het lichamelijk bij elkaar zijn. De mens is geschapen als naar het beeld van God; als man en vrouw samen zijn ze geschapen naar het beeld van God (Gen.-27; 5:1-2).

Maar geven ze allemaal een juist en compleet beeld van wat liefde is? God dacht "Het is niet goed dat de mens alleen is." (Gen.).

Voor vele andere mensen is de seksuele voorkeur erfelijk bepaald, homoseksueel of heteroseksueel, slechts voor een minderheid wordt de seksuele geaardheid beïnvloed door ervaringen en vrije wil.