skip to content »

doktorzelen.ru

Qotoqni katta qilish

qotoqni katta qilish-89

Buning uchun zamonaviy tibbiyotda turli usullar ishlab chiqilgan.Bularning ko'pchiligi juda ham qimmat yoki juda ham murakkab hisoblanadi.

qotoqni katta qilish-72qotoqni katta qilish-82qotoqni katta qilish-43

Kiritish va chiqarish, tepaga va pastga harakat qildirish, chapdan o‘ngga surish, oraliqlarda yoki tez izchillik bilan taqsimlash - bularning barchasi muvofiq holda olib borilishi zarur.Turli tezlikda, kuchli va chuqur beriladigan mana shu barcha zarbalar lazzatlanish belgilari va nozik tomonlarini kuchaytiradi. Shuningdek, juz’iy o‘zgarishlar qilish erkakka o‘zining bo‘shalishini nazoratga olish imkonini beradi hamda u dastmoyasini uzoq muddat mobaynida qattiq holda ushlab tura oladi.Sir emaski ko'pchilik olatini yana ham kattaroq bulishini istaydi.Uzoq davom etadigan jiisiy yaqinlik ayolning lazzatlanishiii oshiribgina qolmasdan, shu bilan teng ravishda erning qoniqishini ham ta’minlaydi.Xevlok Ellisning «Shahvoniyat ruhiyatining tadqiqotlari» kitobida taklif etilgan vaqt oralig‘i (bir soatu o‘n besh daqiqa) hamda Xitri sevgi san’ati ustozlari taklif etgan zarb berishlar soni (ming marta) faqat misollardir, xolos.Bu Xitoy sevgi san’ati zarb berishlarining turli-tumanligiga alohida e’tiborni qaratadigan birdan-bir sababdir.

Agar erning yaqinlik harakati nuqul bir xil davom etaversa, sevgi bilan shug‘ullanishning uzoq davom etadigan seansi zerikarli bo‘ladi, biroq agar er zarb berishlar va holatlarni qanday qilib rang-baranglashtirishni bilsa, uzoq seans ustunligiga ega bo‘ladi.

Ilon iniga qishlash uchun yaqinlashayotgani kabi, olatni sekin yaqin keltirish.

Qo‘rqib ketgan kalamush iniga yugurayotgani singari tez zarb berish.

Xuddi asov ot daryoda o‘ynoqilagani singari olatni tepaga va pastga harakat qildirish.

G u yoki baliqchi qushlar galasi to‘lqinlar ustida o‘ynayotganidek, olatni sugurib olish va yana yaqinlashtirish.

Sevgi bilan shug‘ullanishning birorta ham seansi vaqt va tig’izlik bo‘yicha o‘lchanishi mumkin bo‘lgan darajada qotib qolgan va mexanik tarzdagi holat hisoblanmaydi.