skip to content »

doktorzelen.ru

Perkthim shqip spanjisht online dating

perkthim shqip spanjisht online dating-63

Në shumicën e skenarëve, kjo është marrëzi, ngaqë ju ekspozon ndaj survejimit.

Software-i si Shërbim, ashtu siç përkufizohet nga NIST, mbivendoset në mënyrë të konsiderueshme me Shërbimin si Zëvendësim Software-i, i cili abuzon me përdoruesit, por dy konceptet nuk janë të barasvlershëm.“akses” | “alternativ” | “asete” | “bllokues reklamash” | “cloud computing” | “content” | “Digital Rights Management” | “dryna dixhitalë” | “ekosistem” | “falas” | “FLOSS” | “FOSS” | “freeware” | “Google” | “haker” | “i hapët” | “i mbyllur” | “industri software” | “i passhëm lirisht” | “komercial” | “kompensim” | “konsumator” | “konsumo” | “krijues” | “licencuar sipas Creative Commons” | “mallra dixhitale” | “mbrojtje” | “model burimi” | “monetizoni” | “MP3 player” | “në stil BSD-je” | “PC” | “Photoshop” | “pirateri” | “Power Point” | “Produkt” | “pronësi intelektuale” | “RAND” | “Saa S” | “sharing economy” | “shisni software” | “sistem LAMP” | “sistem Linux” | “Skype” | “software give away” | “treg” | “tregtues” | “trusted computing” | “vjedhje” Është një keqkuptim i rëndomtë të mendohet se software i lirë do të thotë që publiku të ketë “akses” te një program. Kriteri i të qenit software i lirë nuk është se cili ka “akses” te programi; katër liritë thelbësore lidhen me atë se çfarë i lejohet të bëjë me programin, një përdoruesi që ka një kopje të tij.Për shembull, liria 2 thotë se përdoruesi është i lirë të bëjë një kopje tjetër dhe t’jua japë ose t’jua shesë.Këto praktika, në disa rrethana të dhëna, janë në rregull.Një tjetër kuptim është hyrja në shërbyesin tuaj prej pajisjes tuaj celulare. Përkufizimi NIST për "cloud computing" përmend tre skenarë që ngrenë çështje të ndryshme etike: Software-i si Shërbim, Platforma si Shërbim, dhe Infrastruktura si Shërbim.Këto praktika punimi në kompjuter, të ndryshme nga njëra-tjetra, as që hyjnë në të njëjtin diskutim.

Mënyra më e mirë për të shmangur konfuzionin që termi “cloud computing” përhap, është të mos përdoret termi “cloud” kur bëhet fjalë për punim me kompjuter.

Flisni për skenarin që keni në mendje, dhe quajeni me një term specifik.

Ia vlen të shënohet që, edhe Larry Ellison, një zhvillues programesh pronësorë, vë re zbrazëtinë e termit “cloud computing”.

Në praktikë, kur kopje të një programi kanë shumë përdorues, është e sigurt që dikush do ta postojë në internet, duke e bërë të passhëm për këdo.

Ne mendojmë se njerëzit duhet ta bëjnë këtë, nëse programi është i dobishëm. Ka një pikë specifike për të cilën çështja e pasjes së aksesit është drejtpërsëdrejti e lidhur me software-in e lirë: licenca GNU GPL lejon t’i jepet një përdoruesi të dhënë akses për shkarkimin e kodit burim të një programi, si zëvendësim të dhënies atij përdoruesi një kopje materiale të burimit.

Kjo vlen për rastin e veçantë në të cilin përdoruesi e ka tashmë një kopje të programit në një formë jo burim.